JAKOŚĆ

ŚWIADECTWA JAKOŚCI


Nasze zaangażowanie w jakość naszych produktów i procesów jest niezmienne. Dlatego opracowaliśmy Zintegrowany System Zarządzania oparty na jakości, środkach zaradczych oraz szacunku wobec środowiska.

JAKOŚĆ

W firmie Tabiplast zaangażowanie w kwestie jakości to aspekt zasadniczy. Opiera się ono na organizacji skutecznej, proporcjonalnej i zorientowanej na ulepszenie. Na samym początku realizacji projektu nasi klienci wymagają przekonania, że ich projekty będą spełniały ich wymagania oraz odpowiadały ich potrzebom. Dlatego firma Tabiplast zapewnia i przechowuje we wszystkich swoich centrach świadectwa najbardziej uznanych standardów jakościowych. ISO 9001 . IATF 16949.

ZAPOBIEGANIE

Kolejne z podstawowych zobowiązań i celów Grupy. Stosowanie się do obowiązków związanych z bezpieczeństwem i zapobieganiem ryzyku zawodowemu w celu zapewnienia bezpieczniejszego miejsca pracy i wyeliminowania wypadków przy pracy. Dysponujemy prewencyjnym systemem zarządzania na podstawie standardu ISO 45001.

ŚRODOWISKO

W firmie Tabiplast pracujemy nad rozwojem naszych działań w taki sposób, aby okazywać dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego. Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska zostało sprecyzowane w ścisłej zgodności z międzynarodowymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przepisami prawnymi.


Zakres: Przetwarzanie tworzyw sztucznych z projektowaniem produktu 8.3.